ترموستات فن کویل

برای اولین بار در ایران شرکت ثتا الکترونیک اقدام به تولید او.لین ترموستات دیجیتالی نموده است که در این دستگاه ابتدا فن به کار می‌افتد تا دمای محیط را به حالت مطلوب نزدیک کند. و زمانی که دما به دمای مطلوب رسید، وظیفه ترموستات است که فرایند را متوقف کرده و دما را در این حالت ثابت نگه دارد.