بایگانی نویسنده: CEO Admin Of Sana

ربات خودکار انرژی خورشیدی را در همه جا جذب می کند

ربات خودکار انرژی خورشیدی را در همه جا جذب می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، سیستم های قابل حمل با پنل های فتوولتائیک برای تولیدالکتریسته در حالت عدم اتصال به شبکه برق بسیار کارآمد هستند. اما مدام جابه جا کردن آنها در نورخورشید کار مشکلی است. در همین راستا شرکت جکری(Jackery) یک ژنراتور خورشیدی رباتیک مخصوص (Solar Generator Mars Bot)ابداع کرده که می تواند […]

باتری کاغذی از آب برق می‌گیرد

لذا بحث سرمایه گذاری مسئله مهمی است چه در خود شرکتهای دانش بنیان و در محل اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ که می تواند برون سپاری گردد برای اجرای و انجام آن در شرکتهای چابک دانش بنیان  که دانش فنی لازم در موضوع مرتبط را دارند و بنابراین یک توسعه […]