بایگانی برچسب: فناوری جدید تولید برق

باتری کاغذی از آب برق می‌گیرد

لذا بحث سرمایه گذاری مسئله مهمی است چه در خود شرکتهای دانش بنیان و در محل اعتبار مالیاتی سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه شرکتهای بزرگ که می تواند برون سپاری گردد برای اجرای و انجام آن در شرکتهای چابک دانش بنیان  که دانش فنی لازم در موضوع مرتبط را دارند و بنابراین یک توسعه […]